Poradna pro chrápání
Pro lepší spánek
Vás i Vašich blízkých
 

Spánková monitorace na oddělení ORL MN

Jelikož úspěšnost řešení ronchopatie a sleep apnoe syndromu chirurgickými i nechirurgickými metodami je závislá především na kvalitní diagnostice, funguje při ORL oddělení program spánkové monitorace (limitované polygrafie). Metoda spočívá v celonočním monitorování spánku pacienta, na našem oddělení s využitím přístroje BREAS SC 20 nebo Miniscreen 8. Sledujeme zejména dechový průtok, dýchací úsilí, saturace krve kyslíkem, polohu těla ve spán ku a zvukové fenomeny (chrápání).

Cílem je především odpověď na otázku zda se jedná o prostou ronchopatii (chrápání bez dalších komplikací) nebo syndrom spánkové apnoe, případně určení jeho závažnosti.

Spánkovou monitoraci provádíme ve „Spánkové laboratoři“ (budova plicního oddělení, přízemí, areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem). Pacienta přijímáme v 19 hodin, po krátkém příjmu a vyplnění dotazníku je na pacienta připojeno monitorovací zařízení (viz obr.). Používáme přístroj Miniscreen 8, se kterým pacient přespí 1 noc. Ráno je obvykle vyšetřen lékařem a domluven další postup. Pokud nebyl předem vyšetřen v ronchologické ambulanci, provádíme vyšetření nyní. Z ORL hlediska je důležitý zejména stav horních cest dýchacích, velikost krčních mandlí, délka uvuly (čípku) a velikost kořene jazyka.

Sledované výstupy jsou především AHI index (počet apnoi a hypopnoi za hodinu, základní údaj pro stanovení závažnosti sleep apnoe syndromu), ODI (desaturační index), procento času spánku se saturací nižší než 90%, nejnižší saturace a procento času, který pacient spí na zádech (kdy bývá problém nejzávažnější).

Naším cílem je rozvinout diagnostiku poruch dýchání ve spánku a zvýšit počet vyšetření tak, abychom mohli co největšímu počtu pacientů nabídnou odpovídající léčbu ve smyslu chirurgického řešení nebo aplikace CPAP (continuous positive airway pressure) ve spolupráci s plicním oddělením.

     Informační leták spánkové laboratoře Masarykovy nemocnice pro ORL pacienty
Připojení na přístroj pro spánkovou monitoraci
Úvod | Ronchopatie (chrápání) | Spánková apnoe | Vyšetření spánku | Možnosti řešení | Operační řešení | Radiofrekvenční operace
© 2011 Poradna pro chrápání